Navigácia

Zobrazenie záznamu

Exempláre

# Prír.číslo Signatúra Lokácia Fond Označenie Stav
1K28608 --- AK --- dostupný
2K28609 --- AK --- dostupný
3K28610 --- AK --- dostupný
4K28611 --- AK --- dostupný
5K28612 --- AK --- dostupný
6K28613 --- AK --- dostupný
7K28614 --- AK --- dostupný
8K28615 --- AK --- dostupný
9K28616 --- AK --- dostupný
10K28617 --- AK --- dostupný
11K28618 --- AK --- dostupný
12K28619 --- AK --- dostupný
13K28620 --- AK --- dostupný
14K28621 --- AK --- dostupný
15K28622 --- AK --- dostupný
16K28623 --- AK --- dostupný
17K28624 --- AK --- dostupný
18K28625 --- AK --- dostupný
19K28626 --- AK --- dostupný
20K28627 --- AK --- dostupný
21K28628 --- AK --- dostupný
22K28629 --- AK --- dostupný
23K28630 --- AK --- dostupný
24K28631 --- AK --- dostupný
25K28632 --- AK --- dostupný
26K28633 --- AK --- dostupný
27K28634 --- AK --- dostupný
28K28635 --- AK --- dostupný
29K28636 --- AK --- dostupný
30K28637 --- AK --- dostupný
31K28638 --- AK --- dostupný
32K28639 --- AK --- dostupný
33K28640 --- AK --- dostupný
34K28641 --- AK --- dostupný
35K28642 --- AK --- dostupný
36K28643 --- AK --- dostupný
37K28644 --- AK --- dostupný
38K28645 --- AK --- dostupný
39K28646 --- AK --- dostupný
40K28647 --- AK --- dostupný
41K28648 --- AK --- dostupný
42K28649 --- AK --- dostupný
43K28650 --- AK --- dostupný
44K28651 --- AK --- dostupný
45K28652 --- AK --- dostupný
46K28653 --- AK --- dostupný
47K28654 --- AK --- dostupný
48K28655 --- AK --- dostupný
49K28656 --- AK --- dostupný
50K28657 --- AK --- dostupný
51K28658 --- AK --- dostupný
52K28659 --- AK --- dostupný
53K28660 --- AK --- dostupný
54K28661 --- AK --- dostupný
55K28662 --- AK --- dostupný
56K28663 --- AK --- dostupný
57K28664 --- AK --- dostupný
58K28665 --- AK --- dostupný
59K28666 --- AK --- dostupný
60K28667 --- AK --- dostupný
61K28668 --- AK --- dostupný
62K28669 --- AK --- dostupný
63K28670 --- AK --- dostupný
64K28671 --- AK --- dostupný
65K28672 --- AK --- dostupný
66K28673 --- AK --- dostupný
67K28674 --- AK --- dostupný
68K28675 --- AK --- dostupný
69K28676 --- AK --- dostupný
70K28677 --- AK --- dostupný
71K28678 --- AK --- dostupný
72K28679 --- AK --- dostupný
73K28680 --- AK --- dostupný
74K28681 --- AK --- dostupný
75K28682 --- AK --- dostupný
76K28683 --- AK --- dostupný
77K28684 --- AK --- dostupný
78K28685 --- AK --- dostupný
79K28686 --- AK --- dostupný
80K28687 --- AK --- dostupný
81K28688 --- AK --- dostupný
82K28689 --- AK --- dostupný
83K28690 --- AK --- dostupný
84K28691 --- AK --- dostupný
85K28692 --- AK --- dostupný
86K28693 --- AK --- dostupný
87K28694 --- AK --- dostupný
88K28695 --- AK --- dostupný
89K28696 --- AK --- dostupný
90K28697 --- AK --- dostupný
91K28698 --- AK --- dostupný
92K28699 --- AK --- dostupný
93K28700 --- AK --- dostupný
94K28701 --- AK --- dostupný
95K28702 --- AK --- dostupný
96K28703 --- AK --- dostupný
97K28704 --- AK --- dostupný
98K28705 --- AK --- dostupný
99K28706 --- AK --- dostupný
100K28707 --- AK --- dostupný
101K28708 --- AK --- dostupný
102K28709 --- AK --- dostupný
103K28710 --- AK --- dostupný
104K28711 --- AK --- dostupný
105K28712 --- AK --- dostupný
106K28713 --- AK --- dostupný
107K28714 --- AK --- dostupný
108K28715 --- AK --- dostupný
109K28716 --- AK --- dostupný
110K28717 --- AK --- dostupný
111K28718 --- AK --- dostupný
112K28719 --- AK --- dostupný
113K28720 --- AK --- dostupný
114K28721 --- AK --- dostupný
115K28722 --- AK --- dostupný
116K28723 --- AK --- dostupný
117K28724 --- AK --- dostupný
118K28725 --- AK --- dostupný
119K28726 --- AK --- dostupný
120K28727 --- AK --- dostupný
121K28728 --- AK --- dostupný
122K28729 --- AK --- dostupný
123K28730 --- AK --- dostupný
124K28731 --- AK --- dostupný
125K28732 --- AK --- dostupný
126K28733 --- AK --- dostupný
127K28734 --- AK --- dostupný
128K28735 --- AK --- dostupný
129K28736 --- AK --- dostupný
130K28737 --- AK --- dostupný
131K28738 --- AK --- dostupný
132K28739 --- AK --- dostupný
133K28740 --- AK --- dostupný
134K28741 --- AK --- dostupný
135K28742 --- AK --- dostupný
136K28743 --- AK --- dostupný
137K28744 --- AK --- dostupný
138K28745 --- AK --- dostupný
139K28746 --- AK --- dostupný
140K28747 --- AK --- dostupný
141K28748 --- AK --- dostupný
142K28749 --- AK --- dostupný
143K28750 --- AK --- dostupný
144K28751 --- AK --- dostupný
145K28752 --- AK --- dostupný
146K28753 --- AK --- dostupný
147K28754 --- AK --- dostupný
148K28755 --- AK --- dostupný
149K28756 --- AK --- dostupný
150K28757 --- AK --- dostupný
151K28758 --- AK --- dostupný
152K28759 --- AK --- dostupný
153K28760 --- AK --- dostupný
154K28761 --- AK --- dostupný
155K28762 --- AK --- dostupný
156K28763 --- AK --- dostupný
157K28764 --- AK --- dostupný
158K28765 --- AK --- dostupný
159K28766 --- AK --- dostupný
160K28767 --- AK --- dostupný
161K28768 --- AK --- dostupný
162K28769 --- AK --- dostupný
163K28770 --- AK --- dostupný
164K28771 --- AK --- dostupný
165K28772 --- AK --- dostupný
166K28773 --- AK --- dostupný
167K28774 --- AK --- dostupný
168K28775 --- AK --- dostupný
169K28776 --- AK --- dostupný
170K28777 --- AK --- dostupný
171K28778 --- AK --- dostupný
172K28779 --- AK --- dostupný
173K28780 --- AK --- dostupný
174K28781 --- AK --- dostupný
175K28782 --- AK --- dostupný
176K28783 --- AK --- dostupný
177K28784 --- AK --- dostupný
178K28785 --- AK --- dostupný
179K28786 --- AK --- dostupný
180K28787 --- AK --- dostupný
181K28788 --- AK --- dostupný
182K28789 --- AK --- dostupný
183K28790 --- AK --- dostupný
184K28791 --- AK --- dostupný
185K28792 --- AK --- dostupný
186K28793 --- AK --- dostupný
187K28794 --- AK --- dostupný
188K28795 --- AK --- dostupný
189K28796 --- AK --- dostupný
190K28797 --- AK --- dostupný
191K28798 --- AK --- dostupný
192K28799 --- AK --- dostupný
193K28800 --- AK --- dostupný
194K28801 --- AK --- dostupný
195K28802 --- AK --- dostupný
196K28803 --- AK --- dostupný
197K28804 --- AK --- dostupný
198K28805 --- AK --- dostupný
199K28806 --- AK --- dostupný
200K28807 --- AK --- dostupný
201K28808 --- AK --- dostupný
202K28809 --- AK --- dostupný
203K28810 --- AK --- dostupný
204K28811 --- AK --- dostupný
205K28812 --- AK --- dostupný
206K28813 --- AK --- dostupný
207K28814 --- AK --- dostupný
208K28815 --- AK --- dostupný
209K28816 --- AK --- dostupný
210K28817 --- AK --- dostupný
211K28818 --- AK --- dostupný
212K28819 --- AK --- dostupný
213K28820 --- AK --- dostupný
214K28821 --- AK --- dostupný
215K28822 --- AK --- dostupný
216K28823 --- AK --- dostupný
217K28824 --- AK --- dostupný
218K28825 --- AK --- dostupný
219K28826 --- AK --- dostupný
220K28827 --- AK --- dostupný
221K28828 --- AK --- dostupný
222K28829 --- AK --- dostupný
223K28830 --- AK --- dostupný
224K28831 --- AK --- dostupný
225K28832 --- AK --- dostupný
226K28833 --- AK --- dostupný
227K28834 --- AK --- dostupný
228K28835 --- AK --- dostupný
229K28836 --- AK --- dostupný
230K28837 --- AK --- dostupný
231K28838 --- AK --- dostupný
232K28839 --- AK --- dostupný
233K28840 --- AK --- dostupný
234K28841 --- AK --- dostupný
235K28842 --- AK --- dostupný
236K28843 --- AK --- dostupný
237K28844 --- AK --- dostupný
238K28845 --- AK --- dostupný
239K28846 --- AK --- dostupný
240K28847 --- AK --- dostupný
241K28848 --- AK --- dostupný
242K28849 --- AK --- dostupný
243K28850 --- AK --- dostupný
244K28851 --- AK --- dostupný
245K28852 --- AK --- dostupný
246K28853 --- AK --- dostupný
247K28854 --- AK --- dostupný
248K28855 --- AK --- dostupný
249K28856 --- AK --- dostupný
250K28857 --- AK --- dostupný
251K28858 --- AK --- dostupný
252K28859 --- AK --- dostupný
253K28860 --- AK --- dostupný
254K28861 --- AK --- dostupný
255K28862 --- AK --- dostupný
256K28863 --- AK --- dostupný
257K28864 --- AK --- dostupný
258K28865 --- AK --- dostupný
259K28866 --- AK --- dostupný
260K28867 --- AK --- dostupný
261K28868 --- AK --- dostupný
262K28869 --- AK --- dostupný
263K28870 --- AK --- dostupný
264K28871 --- AK --- dostupný
265K28872 --- AK --- dostupný
266K28873 --- AK --- dostupný
267K28874 --- AK --- dostupný
268K28875 --- AK --- dostupný
269K28876 --- AK --- dostupný
270K28877 --- AK --- dostupný
271K28878 --- AK --- dostupný
272K28879 --- AK --- dostupný
273K28880 --- AK --- dostupný
274K28881 --- AK --- dostupný
275K28882 --- AK --- dostupný
276K28883 --- AK --- dostupný
277K28884 --- AK --- dostupný
278K28885 --- AK --- dostupný
279K28886 --- AK --- dostupný
280K28887 --- AK --- dostupný
281K28888 --- AK --- dostupný
282K28889 --- AK --- dostupný
283K28890 --- AK --- dostupný
284K28891 --- AK --- dostupný
285K28892 --- AK --- dostupný
286K28893 --- AK --- dostupný
287K28894 --- AK --- dostupný
288K28895 --- AK --- dostupný
289K28896 --- AK --- dostupný
290K28897 --- AK --- dostupný
291K28898 --- AK --- dostupný
292K28899 --- AK --- dostupný
293K28900 --- AK --- dostupný
294K28901 --- AK --- dostupný
295K28902 --- AK --- dostupný
296K28903 --- AK --- dostupný
297K28904 --- AK --- dostupný
298K28905 --- AK --- dostupný
299K28906 --- AK --- dostupný
300K28907 --- AK --- dostupný
301K28908 --- AK --- dostupný
302K28909 --- AK --- dostupný
303K28910 --- AK --- dostupný
304K28911 --- AK --- dostupný
305K28912 --- AK --- dostupný
306K28913 --- AK --- dostupný
307K28914 --- AK --- dostupný
308K28915 --- AK --- dostupný
309K28916 --- AK --- dostupný
310K28917 --- AK --- dostupný
311K28918 --- AK --- dostupný
312K28919 --- AK --- dostupný
313K28920 --- AK --- dostupný
314K28921 --- AK --- dostupný
315K28922 --- AK --- dostupný
316K28923 --- AK --- dostupný
317K28924 --- AK --- dostupný
318K28925 --- AK --- dostupný
319K28926 --- AK --- dostupný
320K28927 --- AK --- dostupný
321K28928 --- AK --- dostupný
322K28929 --- AK --- dostupný
323K28930 --- AK --- dostupný
324K28931 --- AK --- dostupný
325K28932 --- AK --- dostupný
326K28933 --- AK --- dostupný
327K28934 --- AK --- dostupný
328K28935 --- AK --- dostupný
329K28936 --- AK --- dostupný
330K28937 --- AK --- dostupný
331K28938 --- AK --- dostupný
332K28939 --- AK --- dostupný
333K28940 --- AK --- dostupný
334K28941 --- AK --- dostupný
335K28942 --- AK --- dostupný
336K28943 --- AK --- dostupný
337K28944 --- AK --- dostupný
338K28945 --- AK --- dostupný
339K28946 --- AK --- dostupný
340K28947 --- AK --- dostupný
341K28948 --- AK --- dostupný
342K28949 --- AK --- dostupný
343K28950 --- AK --- dostupný
344K28951 --- AK --- dostupný
345K28952 --- AK --- dostupný
346K28953 --- AK --- dostupný
347K28954 --- AK --- dostupný
348K28955 --- AK --- dostupný
349K28956 --- AK --- dostupný
350K28957 --- AK --- dostupný
351K28958 --- AK --- dostupný
352K28959 --- AK --- dostupný
353K28960 --- AK --- dostupný
354K28961 --- AK --- dostupný
355K28962 --- AK --- dostupný
356K28963 --- AK --- dostupný
357K28964 --- AK --- dostupný
358K28965 --- AK --- dostupný
359K28966 --- AK --- dostupný
360K28967 --- AK --- dostupný
361K28968 --- AK --- dostupný
362K28969 --- AK --- dostupný
363K28970 --- AK --- dostupný
364K28971 --- AK --- dostupný
365K28972 --- AK --- dostupný
366K28973 --- AK --- dostupný
367K28974 --- AK --- dostupný
368K28975 --- AK --- dostupný
369K28976 --- AK --- dostupný
370K28977 --- AK --- dostupný
371K28978 --- AK --- dostupný
372K28979 --- AK --- dostupný
373K28980 --- AK --- dostupný
374K28981 --- AK --- dostupný
375K28982 --- AK --- dostupný
376K28983 --- AK --- dostupný
377K28984 --- AK --- dostupný
378K28985 --- AK --- dostupný