Navigácia

Zobrazenie záznamu

Exempláre

# Prír.číslo Signatúra Lokácia Fond Označenie Stav
1K28987 --- AK --- dostupný
2K28988 --- AK --- dostupný
3K28989 --- AK --- dostupný
4K28990 --- AK --- dostupný
5K28991 --- AK --- dostupný
6K28992 --- AK --- dostupný
7K28993 --- AK --- dostupný
8K28994 --- AK --- dostupný
9K28995 --- AK --- dostupný
10K28996 --- AK --- dostupný
11K28997 --- AK --- dostupný
12K28998 --- AK --- dostupný
13K28999 --- AK --- dostupný
14K29000 --- AK --- dostupný
15K29001 --- AK --- dostupný
16K29002 --- AK --- dostupný
17K29003 --- AK --- dostupný
18K29004 --- AK --- dostupný
19K29005 --- AK --- dostupný
20K29006 --- AK --- dostupný
21K29007 --- AK --- dostupný
22K29008 --- AK --- dostupný
23K29009 --- AK --- dostupný
24K29010 --- AK --- dostupný
25K29011 --- AK --- dostupný
26K29012 --- AK --- dostupný
27K29013 --- AK --- dostupný
28K29014 --- AK --- dostupný
29K29015 --- AK --- dostupný
30K29016 --- AK --- dostupný
31K29017 --- AK --- dostupný
32K29018 --- AK --- dostupný
33K29019 --- AK --- dostupný
34K29020 --- AK --- dostupný
35K29021 --- AK --- dostupný
36K29022 --- AK --- dostupný
37K29023 --- AK --- dostupný
38K29024 --- AK --- dostupný
39K29025 --- AK --- dostupný
40K29026 --- AK --- dostupný
41K29027 --- AK --- dostupný
42K29028 --- AK --- dostupný
43K29029 --- AK --- dostupný
44K29030 --- AK --- dostupný
45K29031 --- AK --- dostupný
46K29032 --- AK --- dostupný
47K29033 --- AK --- dostupný
48K29034 --- AK --- dostupný
49K29035 --- AK --- dostupný
50K29036 --- AK --- dostupný
51K29037 --- AK --- dostupný
52K29038 --- AK --- dostupný
53K29039 --- AK --- dostupný
54K29040 --- AK --- dostupný
55K29041 --- AK --- dostupný
56K29042 --- AK --- dostupný
57K29043 --- AK --- dostupný
58K29044 --- AK --- dostupný
59K29045 --- AK --- dostupný
60K29046 --- AK --- dostupný
61K29047 --- AK --- dostupný
62K29048 --- AK --- dostupný
63K29049 --- AK --- dostupný
64K29050 --- AK --- dostupný
65K29051 --- AK --- dostupný
66K29052 --- AK --- dostupný
67K29053 --- AK --- dostupný
68K29054 --- AK --- dostupný
69K29055 --- AK --- dostupný
70K29056 --- AK --- dostupný
71K29057 --- AK --- dostupný
72K29058 --- AK --- dostupný
73K29059 --- AK --- dostupný
74K29060 --- AK --- dostupný
75K29061 --- AK --- dostupný
76K29062 --- AK --- dostupný
77K29063 --- AK --- dostupný
78K29064 --- AK --- dostupný
79K29065 --- AK --- dostupný
80K29066 --- AK --- dostupný
81K29067 --- AK --- dostupný
82K29068 --- AK --- dostupný
83K29069 --- AK --- dostupný
84K29070 --- AK --- dostupný
85K29071 --- AK --- dostupný
86K29072 --- AK --- dostupný
87K29073 --- AK --- dostupný
88K29074 --- AK --- dostupný
89K29075 --- AK --- dostupný
90K29076 --- AK --- dostupný
91K29077 --- AK --- dostupný
92K29078 --- AK --- dostupný
93K29079 --- AK --- dostupný
94K29080 --- AK --- dostupný
95K29081 --- AK --- dostupný
96K29082 --- AK --- dostupný
97K29083 --- AK --- dostupný
98K29084 --- AK --- dostupný
99K29085 --- AK --- dostupný
100K29086 --- AK --- dostupný
101K29087 --- AK --- dostupný
102K29088 --- AK --- dostupný
103K29089 --- AK --- dostupný
104K29090 --- AK --- dostupný
105K29091 --- AK --- dostupný
106K29092 --- AK --- dostupný
107K29093 --- AK --- dostupný
108K29094 --- AK --- dostupný
109K29095 --- AK --- dostupný
110K29096 --- AK --- dostupný
111K29097 --- AK --- dostupný
112K29098 --- AK --- dostupný
113K29099 --- AK --- dostupný
114K29100 --- AK --- dostupný
115K29101 --- AK --- dostupný
116K29102 --- AK --- dostupný
117K29103 --- AK --- dostupný
118K29104 --- AK --- dostupný
119K29105 --- AK --- dostupný
120K29106 --- AK --- dostupný
121K29107 --- AK --- dostupný
122K29108 --- AK --- dostupný
123K29109 --- AK --- dostupný
124K29110 --- AK --- dostupný
125K29111 --- AK --- dostupný
126K29112 --- AK --- dostupný
127K29113 --- AK --- dostupný
128K29114 --- AK --- dostupný
129K29115 --- AK --- dostupný
130K29116 --- AK --- dostupný
131K29117 --- AK --- dostupný
132K29118 --- AK --- dostupný
133K29119 --- AK --- dostupný
134K29120 --- AK --- dostupný
135K29121 --- AK --- dostupný
136K29122 --- AK --- dostupný
137K29123 --- AK --- dostupný
138K29124 --- AK --- dostupný
139K29125 --- AK --- dostupný
140K29126 --- AK --- dostupný
141K29127 --- AK --- dostupný
142K29128 --- AK --- dostupný
143K29129 --- AK --- dostupný
144K29130 --- AK --- dostupný
145K29131 --- AK --- dostupný
146K29132 --- AK --- dostupný
147K29133 --- AK --- dostupný
148K29134 --- AK --- dostupný
149K29135 --- AK --- dostupný
150K29136 --- AK --- dostupný
151K29137 --- AK --- dostupný
152K29138 --- AK --- dostupný
153K29139 --- AK --- dostupný
154K29140 --- AK --- dostupný
155K29141 --- AK --- dostupný
156K29142 --- AK --- dostupný
157K29143 --- AK --- dostupný
158K29144 --- AK --- dostupný
159K29145 --- AK --- dostupný
160K29146 --- AK --- dostupný
161K29147 --- AK --- dostupný
162K29148 --- AK --- dostupný
163K29149 --- AK --- dostupný
164K29150 --- AK --- dostupný
165K29151 --- AK --- dostupný
166K29152 --- AK --- dostupný
167K29153 --- AK --- dostupný
168K29154 --- AK --- dostupný
169K29155 --- AK --- dostupný
170K29156 --- AK --- dostupný
171K29157 --- AK --- dostupný
172K29158 --- AK --- dostupný
173K29159 --- AK --- dostupný
174K29160 --- AK --- dostupný
175K29161 --- AK --- dostupný
176K29162 --- AK --- dostupný
177K29163 --- AK --- dostupný
178K29164 --- AK --- dostupný
179K29165 --- AK --- dostupný
180K29166 --- AK --- dostupný
181K29167 --- AK --- dostupný
182K29168 --- AK --- dostupný
183K29169 --- AK --- dostupný
184K29170 --- AK --- dostupný
185K29171 --- AK --- dostupný
186K29172 --- AK --- dostupný
187K29173 --- AK --- dostupný
188K29174 --- AK --- dostupný
189K29175 --- AK --- dostupný
190K29176 --- AK --- dostupný
191K29177 --- AK --- dostupný
192K29178 --- AK --- dostupný
193K29179 --- AK --- dostupný
194K29180 --- AK --- dostupný
195K29181 --- AK --- dostupný
196K29182 --- AK --- dostupný
197K29183 --- AK --- dostupný
198K29184 --- AK --- dostupný
199K29185 --- AK --- dostupný
200K29186 --- AK --- dostupný
201K29187 --- AK --- dostupný
202K29188 --- AK --- dostupný
203K29189 --- AK --- dostupný
204K29190 --- AK --- dostupný
205K29191 --- AK --- dostupný
206K29192 --- AK --- dostupný
207K29193 --- AK --- dostupný
208K29194 --- AK --- dostupný
209K29195 --- AK --- dostupný
210K29196 --- AK --- dostupný
211K29197 --- AK --- dostupný
212K29198 --- AK --- dostupný
213K29199 --- AK --- dostupný
214K29200 --- AK --- dostupný
215K29201 --- AK --- dostupný
216K29202 --- AK --- dostupný
217K29203 --- AK --- dostupný
218K29204 --- AK --- dostupný
219K29205 --- AK --- dostupný
220K29206 --- AK --- dostupný
221K29207 --- AK --- dostupný
222K29208 --- AK --- dostupný
223K29209 --- AK --- dostupný
224K29210 --- AK --- dostupný
225K29211 --- AK --- dostupný
226K29212 --- AK --- dostupný
227K29213 --- AK --- dostupný
228K29214 --- AK --- dostupný
229K29215 --- AK --- dostupný
230K29216 --- AK --- dostupný
231K29217 --- AK --- dostupný
232K29218 --- AK --- dostupný
233K29219 --- AK --- dostupný
234K29220 --- AK --- dostupný
235K29221 --- AK --- dostupný
236K29222 --- AK --- dostupný
237K29223 --- AK --- dostupný
238K29224 --- AK --- dostupný
239K29225 --- AK --- dostupný
240K29226 --- AK --- dostupný
241K29227 --- AK --- dostupný
242K29228 --- AK --- dostupný
243K29229 --- AK --- dostupný
244K29230 --- AK --- dostupný
245K29231 --- AK --- dostupný
246K29232 --- AK --- dostupný
247K29233 --- AK --- dostupný
248K29234 --- AK --- dostupný
249K29235 --- AK --- dostupný
250K29236 --- AK --- dostupný
251K29237 --- AK --- dostupný
252K29238 --- AK --- dostupný
253K29239 --- AK --- dostupný
254K29240 --- AK --- dostupný
255K29241 --- AK --- dostupný
256K29242 --- AK --- dostupný
257K29243 --- AK --- dostupný
258K29244 --- AK --- dostupný
259K29245 --- AK --- dostupný
260K29246 --- AK --- dostupný
261K29247 --- AK --- dostupný
262K29248 --- AK --- dostupný
263K29249 --- AK --- dostupný
264K29250 --- AK --- dostupný
265K29251 --- AK --- dostupný
266K29252 --- AK --- dostupný
267K29253 --- AK --- dostupný
268K29254 --- AK --- dostupný
269K29255 --- AK --- dostupný
270K29256 --- AK --- dostupný
271K29257 --- AK --- dostupný
272K29258 --- AK --- dostupný
273K29259 --- AK --- dostupný
274K29260 --- AK --- dostupný
275K29261 --- AK --- dostupný
276K29262 --- AK --- dostupný
277K29263 --- AK --- dostupný
278K29264 --- AK --- dostupný
279K29265 --- AK --- dostupný
280K29266 --- AK --- dostupný
281K29267 --- AK --- dostupný
282K29268 --- AK --- dostupný
283K29269 --- AK --- dostupný
284K29270 --- AK --- dostupný
285K29271 --- AK --- dostupný
286K29272 --- AK --- dostupný
287K29273 --- AK --- dostupný
288K29274 --- AK --- dostupný
289K29275 --- AK --- dostupný
290K29276 --- AK --- dostupný
291K29277 --- AK --- dostupný
292K29278 --- AK --- dostupný
293K29279 --- AK --- dostupný
294K29280 --- AK --- dostupný
295K29281 --- AK --- dostupný
296K29282 --- AK --- dostupný
297K29283 --- AK --- dostupný
298K29284 --- AK --- dostupný
299K29285 --- AK --- dostupný
300K29286 --- AK --- dostupný
301K29287 --- AK --- dostupný
302K29288 --- AK --- dostupný
303K29289 --- AK --- dostupný
304K29290 --- AK --- dostupný
305K29291 --- AK --- dostupný
306K29292 --- AK --- dostupný
307K29293 --- AK --- dostupný
308K29294 --- AK --- dostupný
309K29295 --- AK --- dostupný
310K29296 --- AK --- dostupný
311K29297 --- AK --- dostupný
312K29298 --- AK --- dostupný
313K29299 --- AK --- dostupný
314K29300 --- AK --- dostupný
315K29301 --- AK --- dostupný
316K29302 --- AK --- dostupný
317K29303 --- AK --- dostupný
318K29304 --- AK --- dostupný
319K29305 --- AK --- dostupný
320K29306 --- AK --- dostupný
321K29307 --- AK --- dostupný
322K29308 --- AK --- dostupný
323K29309 --- AK --- dostupný
324K29310 --- AK --- dostupný
325K29311 --- AK --- dostupný
326K29312 --- AK --- dostupný
327K29313 --- AK --- dostupný
328K29314 --- AK --- dostupný
329K29315 --- AK --- dostupný
330K29316 --- AK --- dostupný
331K29317 --- AK --- dostupný
332K29318 --- AK --- dostupný
333K29319 --- AK --- dostupný
334K29320 --- AK --- dostupný
335K29321 --- AK --- dostupný